програма

09:00 – 10:00 часа – Извършване на регистрация на групите и теглене на жребий за реда на участие на групите / Общински младежки дом/

10:00 часа – Мегдански хора

  • Граовско
  • Четворно
  • Общо сватбарско/самоковско/хоро

10.30 часа Официално откриване на Фестивала и обявяване на групите и техните ръководители.

11:00 часа – Явяване на групите по реда на изтегления жребий

Докато журито заседава и обобщава резултатите, организаторите дават възможност на Всички участници да се включат в ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ  концерт.

Групите сами избират дали участват и с какво в този концерт , продължителността на изпълнението да е от 3 до 5 мин.

Обявяване на победителите и награждаване.

Закриване на фестивала.

 

Oт 19.30 часа – организирана вечеря -  куверт 25.00 /двадесет и пет/ лв. ( при  желание кувертът се заплаща заедно с таксата за участие )

Oрганизирано посещение на Месността „Кракра“; Исторически и Минния музеи на гр. Перник и останалите туристически и културни забележителности на града. (по желание)