статут

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР.

РЕГЛАМЕНТ: Надиграването се провежда в две категории:

 1. ФЕСТИВАЛНА
 • Клубовете изпълняват ДВЕ автентични хора/ пожелание/ с времетране до 6 мин
 1. КОНКУРСНА
 • За ОБРАБОТКА на хоро  - Клубовете изпълняват ЕДНО автентично хоро и обработка на СЪЩОТО хоро с времетране до 4 мин.

Групите имат право да участват само в една от категориите!!!

 1. Критерии за оценяване :
 • Автентичност на хорото.
 • Стил и характер на изпълнение.
 • Обработка и композиция на хорото.
 • Техническо майсторство на изпълнителите.
 • Артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хорото.

III. Общи условия за участие:

 1. Право на участие имат всички клубове от страната, изучаващи български народни хора.
 2. Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.
 3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.
 4. Всички групи попълват заявка по образец на е-майл tancova_kashta@abv.bg
 5. С подаването на Заявката за участие  се изпращат копие от платежното нареждане. /възможно и 50% от сумата с доплащане на място/ В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие във фестивал и името на групата При неявяване сумата не се възстановява! Краен срок до 10.05.2014
 6. Групите които ще учaстват във фестивалната програма заплащат такса  в размер на 8 лв. на човек.
 7. Участниците в конкурсната програма заплащат такса за участие в размер на 10 лв. на човек
 8. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.
 9. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 10. Разходите по пребиваването на колективите – пътни, дневни и нощувки са за сметка на участниците
 11. На всички участници организирано се осигуряват подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

IV Жури  Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор (хореографи и професионални танцьори). Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване от групите

 V. Награди:

Предметни, Грамота за участие и подарък на всички колективи

Диплом и награда за І, ІІ и ІІІ място

 • Уредба
 • Преносима буфер колона
 • Касетофон

Допълнителни награди:

1. Награда на кмета.

2. Награда на организаторите

3. Награди на спонсори

4. Грамоти и подаръци за всяка група

Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

Регистрация:

Регистрацията на участниците  се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала т.е. от 09:00 часа на 31.05.2014 год. (събота) в Общински младежки дом гр. Перник от ръководителите на групите, които  теглят жребий за реда на представянето.

Организатор на фестивала и лица за контакти:

Танцова къща „Приятели чрез танца“ - Перник

Таня Георгиева (организатор) –GSM:0886160994;

e-mail: tancova_kashta@abv.bg

Сдружение „Дай,бабо,огънче!“ - Перник 

Жана Йорданова (организатор) - GSM:0893314115;